?

Log in

Fikcja i o fikcji
...czyli co An-Nah w głowie siedzi :)
Trolling nasz codzienny 
5th-Mar-2014 07:09 pm
oot
Dżem, mili państwo, dżem staje się podstawową treścią wszystkich treści.

A może by tak gofra do tego dżemu?
Comments 
22nd-Apr-2014 01:07 pm (UTC)
Anonymous
Ja bardzo chętnie, ale dżem truskawkowy :) Może wiosna przyniosła jakieś Przebudzenie...?
This page was loaded Mar 24th 2017, 8:06 pm GMT.